• FirmaJiří Kubát

  provádí veškeré montážní práce v oblasti voda, topení, plyn, solární technika, tepelná čerpadla, klimatizace, vnitřní instalace vody, kanalizace...
  Číst dál
 • Montáže provádíme

  vlastními pracovníky, kteří jsou zkušení a odborně způsobilí, vybaveni veškerým nářadím, jsou mobilní a proškolení od odborných firem dodávajících materiály...
  Číst dál
 • Dodávky prací

  a realizace montáží jsou prováděny dle nejnovějších technologií a materiálů plastových, měď, hliník a klasické materiály železo, kamenina, beton aj..
  Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3

Jiří Kubát, Vodoinstalaterství, topenářství

Montážní firma Jiří Kubát byla založena v roce 1991 v Hodoníně. Sídlo firmy je v Rohatci na adrese U zastávky 3. Nyní má firma zřízenou vlastní provozovnu se skladem a kompletním zázemím v Rohatci Kolonii na adrese Vítězná 1165. IČO: 42645662 firma je evidována v registru živnostenských podnikatelů.

 • Solární systémy
 • Tepelná čerpadla
 • Rekuperační větrání
 • Krbové vložky
image

Energie ze slunce...

Co jsou to solární systémy?

Pracují na principu přeměny sluneční energie na teplo, které předávají do teplonosné kapaliny a tuto energii lze dále využít.

Oproti ostatním obnovitelným zdrojům dokážou dodávat energii téměř zadarmo, bez dalších výrazných provozních nákladů.

Fototermické systémy dokáží využít až 80% slunečního záření. Celoroční průměrná účinnost včetně zimy bývá asi 50-60%.

Číst dál
image

Co je to tepelné čerpadlo...

vzduch/voda, země/voda

Tepelné čerpadlo využívá energii, která zůstává ze slunečního záření ve vzduchu, zemi a vodě. Tuto energii je možné využít k vytápění tepelným čerpadlem např. u rodinných domů nebo průmyslových objektů ..atd.

Teplo ze vzduchu, nebo okruhu zemního kolektoru způsobí vypařování chladiva, které má nízký bod varu. Páry chladiva jsou stlačeny kompresorem a tím se jejich teplota zvýší. Prochází výměníkem ( kondenzátorem ), kde kondenzují a předávají teplo otopné vodě.

Pak se prudce ochladí průchodem expanzním ventilem a celý cyklus se opakuje.

Číst dál
image

Optimální výměna vzduchu

Jak pracuje systém rekuperačního větrání...

Systém větrání s rekuperací tepla slouží k zajištění optimální výměny vzduchu v objektu a zároveň minimalizaci tepelných ztrát při větrání.

Tepelné ztráty větráním u běžných rodinných domů, kde je větrání zajištěno systémem mikroventilace nebo okenních štěrbin, tvoří až 40 % celkové ztráty objektu.

Rekuperační výměník je dnes nedílnou součástí moderních větracích systémů.

Číst dál
image

Jak funguje krbová vložka ?

Krby a krbová kamna...

byly vždy brány jako zdroje se sálavým způsobem vytápění do místnosti, ve které jsou instalovány. Vzhledem ke zvyšující se energetické úspornosti objektů, kdy se stále snižují výkony potřebné na jejich vytápění, roste požadavek na snižování sálavé složky vytápění krbem a zároveň vyvstal požadavek na využití krbu i pro vytápění ostatních místností v objektu.

Ideální řešení je právě pomocí teplovodního výměníku, který odebere většinu tepla z krbu, předá ho do otopné vody a teplo pak lze libovolně využít pro další spotřebiče v objektu

Číst dál

Partneři

 • 1

Zvuk stránky...